ความเห็น 3035363

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วค่ะ ท่าน วิชญธรรม

ลดเวลาหมกมุ่นกับโลกธรรม... ก็จะเหลือเวลา "รู้เนื้อรู้ตัว" อยู่กับปัจจุบัน อันเป็นขณะอันประเสริฐที่สุด :)