ความเห็น 3035315

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

ความรู้เกิดในห้องเรียน ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ

ผมสะดุด ความคิดครูประยงค์ รณรงค์ ครับ

และเคยเดินรอยความคิดของท่านจาก บันทึกนี้

https://www.gotoknow.org/posts/310579

สิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทำให้เราได้เรียนรู้ ตามเหตุและปัจจัยนั้น ๆ เสมอนะครับ

เมื่อได้เรียนรู้แล้ว...ก็มานั่งยิ้มกับสิ่งที่ได้ทำ ในวันวาน

..

ขอบคุณบันทึกคุณภาพนี้นะครับ