ความเห็น 3035272

นโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (Moderate Class, More Knowledge) (1-30)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจบทความครับ

บางอย่างไม่ต้องสั่งให้คุณครูคิดเองบ้างก็ได้ครับ

ให้ครูอยู่กับชั้นเรียนมากๆเลิกระบบการประเมิน การอบรมที่แย่ๆ

คงดีกว่านี้ครับ