ความเห็น 3034905

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ฟ้าครามจะมีเหตุผล และมีปัญญาแยกแยะได้อะไรดี ไม่ดี เป็นคนเก่งและคนดี