ความเห็น 3034209

กายภาพบำบัดชุมชน

จันทร์อรุณ
IP: xxx.89.207.100
เขียนเมื่อ 

เรียน รศ. ปนดา เตชทรัพย์อมร

สวัสดีค่ะอาจารย์ หนูเพิ่งเริ่มทำงานกายภาพบำบัดในชุมชนค่ะ เพิ่งเปิดแผนกค่ะ ยังไม่มีอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด

อยากขอคำแนะนำและเอกสารการเขียนโครงการของบประมาณเพื่อใช้ในการสร้างห้องกายภาพบำบัดพร้อมเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ต้องใช้ทั้งหมดต้องการเปิดเป็นศูนย์กายภาพบำบัดขนาดใหญ่ในชุมชน
รวมทั้งแผนงาน การจัดการ
การเขียนโครงการลงชุมชน การประเมินผล ตัวชี้วัด แบบประเมินตัวชี้วัดงานกายภาพบำบัด แบบฟอร์มการเบิกค่าตอบแทนแบบเป็นรายชั่วโมง
แบบฟอร์มที่จำเป็นต้องใช้ในการออกเยี่ยมบ้านผู้พิการ เช่น แบบบันทึกการออกเยี่ยมผู้พิการ แบบประเมินความพิการ
เอกสารเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
เอกสารเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ