ความเห็น 30342

ข้อเสนอแนะในเชิงวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ในสังคมไทย

naigod
IP: xxx.57.146.225
เขียนเมื่อ 
ห้องสมุดงานเขียนเกี่ยวกับเกมคอมพิวเตอร์และสังคมไทย
http://www.archanwell.org/autopage/show_al...=28&s_id=&d_id=


รัฐควรคิดอย่างไรต่อปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ ? โดย อิทธิพล ปรีติประสงค์ นายสมา โกมลสิงห์ และ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร (๒๕๔๖)

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ : สร้างสรรค์หรือทำลายสังคมไทย ? โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (๒๕๔๖)

เกมคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และนายสมา โกมลสิงห์ (๒๕๔๖)

อนาคตเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในประเทศไทย โดย อาจารี ชวชิต พิกุล ศิริพร รจเรจ ณัฐชัย (๒๕๔๖)

เกมคอมพิวเตอร์ : สภาพปัญหาในสังคมไทย โดย นางสาวขัวญใจ สุชาติพงศ์กุล (๒๕๔๗)

ผู้ที่มาร่วมศึกษาวิจัยผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต