ความเห็น 3033978

วันไข่โลก 10-14 ตุลา ไข่..อาหารโปรดของฉัน

เขียนเมื่อ 

น่าเลี้ยงเป็ด นะคะ ... ยรรยากาศ สวยมากๆ ค่ะ