ความเห็น 3033693

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

กรรมการมีอคติส่วนตัวหรือครับ..เมตตา กรุณาอยู่ที่ไหน.คิดแล้วขอให้เพื่อนอาจารย์ผ่าน/ ทำใจ..ไป