ความเห็น 3033657

ปลูกไผ่หวานในป่ายาง...อีกแล้ว

เขียนเมื่อ 

พี่แสงครับ

ทำแบบผมเลย รับรองรอด 100เปอร์เซ็นต์ครับ

ตอนไผ่

https://www.gotoknow.org/posts/402767