ความเห็น 3033503

​พฤติการณ์การจัดการศึกษา“ไม่สร้างนักคิด”

เขียนเมื่อ 
  • แปลกใจตัวเองครับ หรือคนอื่นก็เป็นเช่นนี้ อายุยิ่งมาก ยิ่งถวิลหาอดีต เสียงเพลง สภาพแวดล้อม วิถีชีวิต..
  • มีความสุขไปด้วยเลยครับ "สานฝัน" หนองรางอยู่ตรงไหนหนอ มีโอกาสต้องขออนุญาตรบกวนแน่ๆเลยครับ
  • ขอบคุณเพชรน้ำหนึ่งครับ