ความเห็น 3033172

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

คิดว่า…อยู่ที่ บุญ - กรรม เดิม - ใหม่ ของเขาด้วยมั้งค่ะ ผอ.ประหยัด…หากเขาเห็น “ธรรม” ที่แท้จริง เขาจะหันกลับมาดูตัวเองมากกว่าค่ะ…และจะไม่กล่าวโทษ หรือตำหนิผู้อื่นค่ะ…หากเข้าใจความเป็นจริงของโลกค่ะ…เราไม่สามารถทำให้คนเหล่านี้ เหมือนกันได้ เพราะแต่ละคนมี “กรรม” - “บุญ” เป็นแดนเกิดของแต่ละคนเองค่ะ…อยู่ที่เขาต้องเข้าใจด้วยตนเองค่ะ