ความเห็น 3033042

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

บางเรื่องท่านพุทธาส ..กล่าวไว้ว่า ปิด ปิด ปิด ตา… ปิด ปิด ปิด หู ปิด ปิด ปิด ปากไว้บ้าง ทุกอย่างจะดีขึ้น..