ความเห็น 3032395

อาชีพบริการ มิใช่ "ข้ารับใช้"

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมความคิดของอาจารย์มากจริง ๆ ครับ