ความเห็น 3032012

เสียงที่ไม่ได้ยินของประเทศไทย ตอนจบ

เขียนเมื่อ 

ความโกลาหลอลหม่าน..กำลังเกิดขึ้นทุกมุมโลก..(คงไม่ใช่ภาคใต้ของประเทศไทยประเทศเดียว)..และมีความต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา..ยาวนาน..สาเหตุหนึ่ง..คือ..ความหิวโหยอดอยาก..การต่อสู้แย่งชิงดินแดน..ระหว่างผู้รุกรานและผู้พยายามดำรงรักษาถิ่นฐานและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชนชาติผิวพันธุ์ ที่แตกต่าง..ปรากฏการณ์นี้กำลังย้อนยุคเกิดขึ้นในยุโรป..ขณะนี้..(ที่น่าจับตามอง)....สาเหตุที่เป็นผลพวง..คือ"สงคราม"..ผู้ลี้ภัย..คือผู้ต้องการ "ความสงบสุข"..