ความเห็น 3031726

ขอความเห็น เรื่องโฆษณารับทำวุฒิการศึกษาและบัตรประชาชน

เขียนเมื่อ 

เป็นการกระทำผิดอย่างชัดเจน ควรแจ้งตำรวจหรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเอาผิด คนที่รับทำแบบนี้ไม่มีสำนึกว่าสิ่งที่ตนเองกระทำเป็นสิ่งที่ผิดเพราะเป็นการสร้างหลักฐานเท็จ (ไม่มีสำนึกจึงเอามาประชาสัมพันธ์) แสดงว่าเป็นคนที่มีความอ่อนแอหรือพร่องในด้านคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม (จาระไนไม่หมด) สังคมควรช่วยกันประนามทั้งคนที่รับทำและคนที่ไปใช้บริการ