ความเห็น 3031691

ยาTramadolกับอาการเคลิ้มสุข..ในกลุ่มวัยรุ่น

เขียนเมื่อ 

เพิ่งเคยเห็นยาชนิดนี้ครับ

ขอบคุณท่บันทึกให้อ่านครับ

ยังอยู่เบตงเลยครับ

ห้อง 1414 สิริภัสร์เพลส

81 หมู่ 12 ตำบลกำพงแสน

อำเภอกำแพงแสน

จังหวัดนคาปฐม

73140

ขอบพระคุณพี่เปิ้นมากๆครับ