ความเห็น 3031649

๖๙๔. การกำหนดตำแหน่ง

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้วเข้าใจมากขึ้น ขอบคุณนะคะ