ความเห็น 30309

โครงการฝึกอบรมผู้ประเมิน (Assessor Training) : ม.นเรศวร

JR_NUQA
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 
  •    ลองมาดูเอกสารที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ประเมินที่ QAU
  •    หาความรู้จาก เวปไซด์ เช่น เวป สมศ.
  •    อ่านใน blog ที่อ.วิบูลย์ อ.มาลินี หรือท่านอื่นๆ
       ได้เขียนเกี่ยวกับ QA ไว้เพื่อเป็นพื้นฐาน
  •    หรือถ้าสนใจเข้ามา observe ในโครงนี้ทาง QAU
       ก็ยินดีนะคะ