ความเห็น 3030735

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๙๒. เป้าหมายรายทาง กับ เป้าหมายปลายทาง

เขียนเมื่อ 

คนที่มักมาก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีมากมาย หาได้ทั่วไป แต่ 'คนดี' นั้นหายาก อย่าปล่อยให้คนดีรู้สึกถูกรังแก รู้สึกเดียวดาย หรือรู้สึกท้อแท้ .. ต้องให้กำลังใจคนดีคะ