ความเห็น 3030411

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๔๙๑. หดหู่ที่ชายหาด

เขียนเมื่อ 

มีรายงายในต่างประเทศว่าทรายเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะขาดแคลนไปในไม่ช้านี้..นอกจากสงครามน้ำก็คงจะมีสงครามทราย..มีการดูดทรายขายกันแพร่หลายมากขึ้น..ผลพวงที่ตามมาคือความเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาตร์ประเทศชายฝั่งทะเลเป็นต้น......กระแสร์กล่าวถึงสิงคโปร์เป็นประเทศที่ต้องการทรายมากอีกประเทศลองมา จากดูไบร..