ความเห็น 3029712

(บันทึก)..ถึง..ดอกไม้ บนระเบียง..บ้าน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

เห็นหนึ่งสิ่งเหมือนเห็นทุกสิ่งจริงๆครับ