ความเห็น 3029707

ให้ความนัยนำคำของเราไป...

เขียนเมื่อ 

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ ได้เป็นหมออนามัย นักวิชาการฯ เป็นทั้งครู อาจารย์ และอื่นๆที่ชาวบ้านต้องการให้เราเป็น