ความเห็น 3029691

(บันทึก)..ถึง..ดอกไม้ บนระเบียง..บ้าน..ในแกลลอลี่ชีวิตวันนี้

เขียนเมื่อ 

* ดอกไม้สวยงามแปลกตา เป็นธรรมชาติแห่งความสุข...

* มีภาพดอกทองอุไรที่บ้านมาฝาก..นานๆจึงจะเห็นสักครั้งค่ะ