ความเห็น 3029325

ประเด็นที่ให้อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ประสบการณ์นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ดร.พอเพ็ญ ไกรนรา

ผู้เขียนมีประสบการณ์นำเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลายครั้ง

แต่ละครั้งให้ประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะการนำเสนอและ

สร้างความมั่นใจได้มากขึ้นใน

การนำเสนอผลงานวิจัย แบบ Oral presentation ในการประชุมนานาชาติ 3 ครั้ง ณ เมืองซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง และเมืองอิสตันบูล ตุรกี

นำเสนอแบบ Poster presentation 1 ครั้ง ที่เกาหลีใต้

คราวหน้าจะถอดบทเรียนประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังทั้งในส่วนที่ส่วนที่ราบรื่น สำเร็จ

และส่วนที่ผิดพลาด