ความเห็น


จากประสบการณืในการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่มีขนาดเล็กไม่ควรเกิน 3-5 คนและเป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นในการเรียน เป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาคำตอบในประเด็นหรือคำถามที่สงสัย กลุ่มผู้เรียนเหล่านี้จะรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขในการเรียน จะมีความสามารถในการแสวงหาความรู้และสรุปประเด็นต่าง ๆ เป็นองค์ความรู้ได้ซึ่งจะตรงกันข้ามกับผู้เรียนที่เฉื่อยชา จะรุ้สึกเบื่อหน่าย ไม่ชอบในการแสวงหาความรู้ รู้สึกว่าเรียนแล้วไม่เข้าใจรวสมทั้งความสามารถในการสรุปเป็นองคืความรู้ก็ทำได้ไม่ดีนักแม้ว่าจะมีการกระตุ้นอย่างมาก ส่วนในบทบาทของผู้สอนนั้นตัวผู้สอนเองต้องมีการปรับทัศนคติ ต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจ และมีความยืดหยุ่น ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกต รวมทั้งต้องสามารถเป็นผู้ฟังที่ดีและต้องจับประเด็นแล้วมีการสะท้อนคิดรวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยงความคิดของผู้เรียนได้ ตัวผู้สอนต้องเปลี่ยนบทบาทของตนเองจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แทน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี