ความเห็น


ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลักนั้น ผู้เรียนที่จะเรียนและได้องค์ความรู้ในตนเองต้องมีความตั้งใจ เป้าหมายในการเรียนรู้ ส่วนความริเริ่มสร้างสรรค์นั้นจะช่วยให้ได้ผลงานที่โดเด่น ส่วนผู้เรียนที่เฉื่อยต่อการเรียนรู้จะเบื่อหน่ายและไม่ค่อยได้เท่าไรนักแม้มีการกระตุ้นอย่างดี

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี