ความเห็น 302851

อ้าว...ยังไม่มากันเลย..

เขียนเมื่อ 
 • การอบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์นั้น
 • แม้เพียงวันละนาทียังดีถม
 • เด็กจะดีมีชื่อหรือล่มจม
 • อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที
 • เด็กมาสาย เสียหาย หลายคุณค่า
 • เสียเวลา เสียวินัย ไร้ศักดิ์ศรี
 • เสียชื่อ นักศึกษา เกิดราคี
 • เสียหน้าที่ เสียประโยชน์ จะโทษใคร
 • คงต้องโทษ นิสัย อยู่ในจิต
 • ไม่รู้คิด เทียมแท้ ควรแก้ไข
 • คนผิดนัด เสียหาย ร้ายอย่างไร
 • คนจะไม่ไว้ใจตลอดกาล
 • จงเห็นใจ อาจารย์ สงสารทั่น(คำนี้เด็กๆอย่าเลียนแบบ)
 • อาจารย์กมลวัลย์น่าสงสาร
 • กลัวสอนห้องเปล่าเปล่าเศร้าดวงมาน
 • ขอกราบกราน นักศึกษา โปรดมาเรียน