ความเห็น 3028002

ประมง : อีกหนึ่งความสำเร็จงานวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้จริงๆ ในชุมชน และมีผลงานที่เป็นประโยชน์กับชุมชน

ถามแบบไม่รู้เรื่องปลานิลเลย

แปลงเพศปลานิล คืออะไร ทำไปเพื่ออะไรคะอาจารย์