ความเห็น 3027953

ประมง : อีกหนึ่งความสำเร็จงานวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เขียนเมื่อ 

ผสมผสานพอเหมาะพอดี องค์ความรู้ฝังอยู่ในชุมชนคู่เคียงการพัฒนาต่อยอดไปอีกเรื่อย ๆ ขยายออกไป

มหาวิทยาลัยได้เรียนรู้พัฒนาการสอนการเรียนเคียงคู่บริการสังคม ชื่นชม ๆ มากค่ะ Win win