ความเห็น 3027832

..... บึงบอระเพ็ด .....

เขียนเมื่อ 

ไม่เคยไปถึงที่นั่นสักครา เคยได้ยินแต่ชื่อมานานโขแล้ว