ความเห็น 3027800

..... บึงบอระเพ็ด .....

เขียนเมื่อ 

ไปมาเมื่อปีแล้ว..ไม่เหมือนในรูปเล้ย...ผิดหวังค่า...