ความเห็น 3027458

การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ : Transformative Learning ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

จำได้ว่าทีมดร.ดวงจันทร์อยู่แถวลำปางครับ