ความเห็น 3027054

แห่เทียน....ในวันเข้าพรรษา...ก็ (น่าจะ) ทำได้

เขียนเมื่อ 

สาธุๆ

ตามมาให้กำลังใจในการทำงางานครับ