ความเห็น 3027015

แห่เทียน....ในวันเข้าพรรษา...ก็ (น่าจะ) ทำได้

เขียนเมื่อ 

คนมุสลิม ถือศิลอดเสร็จ พี่น้องชาวพุทธก็เข้าพรรษา ปฎิบัติธรรม