ความเห็น 3026995

แห่เทียน....ในวันเข้าพรรษา...ก็ (น่าจะ) ทำได้

เขียนเมื่อ 

เห็นภาพแล้วน่าสนุกจริงๆ ได้ทำบุญอีกต่างหากด้วย