ความเห็น 3026730

(บันทึก)...แมลง..ดอกไม้...และ..คน..ในแกลลอลี่..ชีวิต..วันนี้

เขียนเมื่อ 

สวยมากๆ ค่ะ .... ยายธี ถ่ายรูปได้เก่งมากๆ ค่ะ