ความเห็น 3026529

..... สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ... ตอน ... กรุงแตก .....

เขียนเมื่อ 

แต่งกลอนได้ไพเราะมากเลยครับ

ชอบเรื่องพระเจ้าตากมาตั้งแต่เด็กครับ