ความเห็น 3026472

..... สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ... ตอน ... กรุงแตก .....

เขียนเมื่อ 

นพ. สมพนธ์ นวรัตน์ และพี่ .... ท่านชอบมากๆๆ ค่ะ