ความเห็น 3025564

สอนภาษาอังกฤษให้ลูกสนุก เรื่อง คำสรรพนาม

เขียนเมื่อ 

นึกได้เพิ่ม คือ ทำเกมส์แบบจับคู่ ครับ

เขียน คำนาม และ คำสรรพนาม บนกระดาษเท่าๆกัน

แล้ว สลับไปมา นำมา วางคว่ำ เรียงเป็นแถว หรือ วางกระจาย แล้วแต่ชอบ

ผู้เล่น 2 คน ผลัดกันเปิด 1 คน เปิด ครั้งละ 2 ใบ

หาก เป็นคำที่คู่กันระหว่าง คำนาม และ สรรพนาม ให้หยิบใบนั้น ขึ้นมา เช่น I-me, She-her

ใครได้จำนวน ใบที่หยิบมากที่สุด คน นั้น ชนะ

อาจเพิ่มเติม คือ ใช้รูป แทน ข้อความได้ เช่นกัน

กิจกรรม: ฝึกความจำ และ เรียนรู้คำภาษาอังกฤษ ครับ

ผมเล่นกับลูก แบบนี้ มาก่อน แต่ใช้คำศัพท์กับรูปภาพ ครับ