ความเห็น 3025328

นายอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

เขียนเมื่อ 

ประจันตคาม

ประจวบคีรีขันต์

ประจันต์คีรีเขต(เคยได้ยินชื่อนี้จากที่ไหนจำไม่ได้)

ที่ว่าการศาลอำเภอ ตามแบบนี้ ที่อำเภอปากพะยูน ยังมีอยู่

ผู้อำนาจจะรื้อถอนหลายครั้ง แต่พวกผมขอไว้

ตอนนี้เป็นที่ทำการเทศบาลตำบลปากพะยูน

เป็นที่ว่าการอำเภอหลังที่ 2 ของปากพะยูน

ที่ว่าการอำเภอหลังที่ 3 ย้ายไปอยู่ เทศบาล อ่าวพะยูน

(ศาลอำเภอ)

"อำ เภอถิ่นนี้ ห่างไกล

เภอ เพ้อฝัน หลงไหล ถิ่นนี้

ปาก กระซิบ บอกไคร เชื่อเล่า นาแม่

พะยูน นามปลาชี้ ชื่อตั้ง อำเภอ"