ความเห็น 3024730

การแต่งงานในเพศเดียวกันสามารถทำลายอารยะธรรมลงได้ ตอนที่ 2

เขียนเมื่อ 

เรื่องนี้..คิดว่า..ไม่ใช่เพียง..เซ้กส์ ที่ผิวเผิน..มั่วซั่ว..ได้ดูหนังสารคดีเรื่องหนึ่งที่ทำเกี่ยวกับการขายเพศ(ผู้ชายรุ่นกระเตาะที่ต้องการเงิน..ในกรุงเวียนนา..สังคมความเป็นอยู่..ความต้องการทางเพศที่ผิดปรกติ..เกิดมากๆขึ้น..เพราะอะไร..ผู้ชายที่ขายเพศแลกความต้องการของคนเพศเดียวกัน เป็นกลุ่มชนที่ถูกบีบคั้นจากความยากจนหรือ..จากปัญหาต่างๆอีกมากมาย..หรือแม้แต่..เด็กผู้ชายบ้านเราที่พัทยา..กับนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการทางเพศแบบนี้...เรามองกันอย่างไร..กับปัญหาประเภทนี้...น่าสนใจ...