ความเห็น 3024526

บทกวี : เริ่มต้นแค่...เปิดใจ

เขียนเมื่อ 

เริ่มต้นด้วย ..... เปิดใจ

เริ่มต้นได้อย่าง....สวยงาม

เปิดหู เปิดตา ตาม

มองโลกได้.....ด้วย....ใจจริง