ความเห็น 3023502

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

บางวันเสมือนว่าผมเดินอยู่บนสองเส้นทางครับ…