ความเห็น 3023148

บางคน

เขียนเมื่อ 

วิถีชีวิตของแต่ละคนย่อมแตกต่่าง

แต่ทุกคนสามารถสร้างสมความดีได้เท่ากันนะจ๊ะ