ความเห็น 3023092

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

มาร่วมแสดงความเห็นด้วยครับ...จากมันสมองอันน้อยนิดนี้...ควรทำเป็นระบบ มองภาพรวมจากบนลงล่าง...

๑.การศึกษาดูงานบ้านหรือประเทศที่เขาทำการทำลายขยะสำเร็จ...แล้วดำเนินการสร้าง หากไม่ดำเนินการก็นำไปส่งเขาฟรี ขอเพียงค่าขนส่งก็พอ...ดังตัวอย่าง

http://www.iurban.in.th/greenery/sweden-import-tra...

๒.มาตรการดูแลเข้ม ออกกฎหมายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ต้นตอการผลิตที่ก่อให้เกิดขยะมาก ขยะที่ทำลายยาก เช่น ถุงพลาสติก วัสดุห่อของ พลาสติก ไฟเบอร์ อิเล็คทรอนิกส์ ฯลฯ (แก้ปัญหาที่ต้นตอ)

๓. ออกมาตรการควบคุม กฎหมายการนำเข้าสินค้า ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีอายุการใช้งานสั้น และมีผลอันตรายในภายหลัง จากหมดอายุการใช้งานแล้ว เช่น เครื่องคอม เครื่องถ่ายเอกสาร คอมพิวเตอร์ ของมือสอง กระเป๋าหนังฯลฯ พร้อมกับให้ความรู้อย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว..อาจมีหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้รองรับไปกำจัดหรือทำลายอีกครั้ง

๔.รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบร่วมกัน ออกระเบียบ กฎเกณฑ์ของ อปท. ช่วยสำทับ พร้อมกับเผยแพร่ออกสื่อสู่ประชาชนผู้รับสารทางตรงผ่านทีวี ขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกัน ดูแลตั้งแต่อยู่ในบ้าน คัดแยก การทิ้ง การกำจัดหรือ ทำลาย...ก่อนหน้านี้หลายปี เคยเห็นโครงการตาวิเศษ เดี๋ยวนี้ไม่เห็นโครงการประเภทนี้จากสื่อทีวีอีกเลย..หายไปหมดแล้ว

๕. ให้ความรู้กับชาวบ้าน เยาวชน เด็กๆ สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สิ่งของที่ก่อให้เกิดขยะ ให้ความรู้ สิ่งไหนทิ้งได้ ทิ้งลงถัง สิ่งไหนทิ้งถังไม่ได้ ทิ้งลงดินไป ในชนบทเช่น ใบตอง เศษอาหาร แกนข้าวโพดต้ม เศษอาหารกับข้าว ทิ้งลงดินก็ย่อยสลายได้เอง..ประเภทถุงพลาสติก ถ่านไฟฉาย อิเล็คทรอนิกส์ เศษกระเบื้อง แก้ว ปูน ต้องมีการคัดแยก แยกแล้วทำอย่างไร แลกไข่ได้ไหม? แลกอาหารได้ไหม? ขายได้ไหมราคาเท่าไหร่? กำหนดให้ชัดเจน หน่วยงานไหนรับผิดชอบ? ให้ความรู้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ย้ำแล้วย้ำอีกบ่อย ๆ

๖. หากไม่ทำตามหรือมีการฝ่าฝืน มีบทลงโทษอย่างไร นอกจากเก็บค่าขยะ ค่าขนย้าย ค่าทำลายแล้ว จะต้องถูกปรับอีกหรือไม่อย่างไร ก็ว่ากันไป...

*สิ่งสำคัญคือ อยากเห็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่มาตามแก้กันปลายเหตุทั้งครั้งไป เราต้องมองให้ออกว่า ปัญหาต้นเหตุมันอยู่ตรงไหนแน่...ปัจจุบันคงจะยากอยู่สักหน่อย แต่ก็ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะรีบทำกันได้แล้ว...เพราะหากไม่รีบทำ จะหาที่กลบและฝังยาก และต่อไปขยะจะท่วมประเทศไทยแน่ๆ เลยครับ