ความเห็น 3023046

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

ตื่นเต้นค่ะที่มีผู้สนใจมากมาย เริ่มจากประเด็นขยะ ไปสู่ประเด็นอื่น ๆ เราทุกคนในที่นี้ไม่มีพฤติกรรมที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโลกอยู่แล้ว อย่างน้อยก็ตระหนักดีอยู่แล้วว่าอะไรควรอะไรไมควร หรือรักษ์โลกอยู่แล้ว ทำอย่างไรจะให้มีคนรักษ์โลกเพิ่มขึ้น ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมีการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา Environment Education มีกิจกรรมต่าง ๆนา ๆ แต่กิจกรรมหรือการขยายผลอาจจะยังไม่ถึงทุกครัวเรือนในชุมชนและทุกคนในครัวเรือนซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทำให้ทุกคนคล้อยตาม ดังนั้นต้องไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ ต้องมีกฏเกณฑ์ของบ้านเมืองไปบังคับใช้อย่างเข้มงวดควบคู่ไปด้วย ตรงนี้ถ้าทำได้สำเร็จแน่นอนค่ะ ในระหว่างนี้ส่วนตัวยังจับตาโครงการขยะ งบประมาณ 5 พันล้านอยู่ค่ะ ใครทราบช่วยเผยแพร่ด้วยค่ะ