ความเห็น 3023001

วิชาพัฒนานิสิต (๒๐) : กระบวนกรและกระบวนการเรียนรู้ว่าด้วยเรื่องจิตสาธารณะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่หมอ ธิรัมภา

ชัดเจนมากๆ ครับสำหรับข้อสังเกตของพี่หมอ เพราะผมและทีมผู้สอน มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบกลุ่มทีม ไปพร้อมๆ กับการกระตุ้นเตือนให้นิสิต / ผู้เรียนได้ทบทวนชีวิตตนเองไปพร้อมๆ กัน...

เน้นการได้คิด-ได้สังเคราะห็ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ พร้อมๆ กับการปลูกฝังให้นิสิตได้เชื่อมั่นว่าไม่มีที่ใดปราศจากการเรียนรู้และความรู้ สำคัญคือนิสิต ต้องมีเครื่องมือในการเรียนรู้....โดยนิสิตต้องรู้ว่าตนเองมีเครื่องมืออะไร และจะใช้อย่างไร

ขอบพระคุณครับ