ความเห็น 3022787

"จับใจคิด"

เขียนเมื่อ 

...ใคร่ครวญ ...ให้ความทุกข์ตกผลึกนะคะอาจารย์