ความเห็น 3022634

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

ต้องใช้เวลาปลูกฝังคนรุ่นใหม่ครับ

ที่พิษณุโลกจัดการขยะได้ดีมากครับ

ลองค้นข้อมูลดูนะครับ