ความเห็น 3022561

Big Problems In Thailand

เขียนเมื่อ 

ปัญหาการลดขยะควรเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกก่อนครับ
จากการอ่านความเห็นของกลุ่มเราล้วนมีความตระหนักในปัญหานี้
และได้"ลงมือกระทำ" ด้วยการลดขยะในบ้านของตนกันแล้ว
ผมยินดีที่จะมีส่วนร่วมทำในฐานะผู้ตาม ตามความสามารถครับ